Interpelacje i zapytania do nr 648

(54) Zapytanie radnego Marcina Ługawiaka w sprawie wydanych warunków zabudowy na działki pomiędzy Kanałem Mosińskim, ul. Piaskową, ul. Strzelecką i działką nr 2688/3 obręb Mosina.


Lista wiadomości