Interpelacje i zapytania do nr 648

(58) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie zorganizowania spotkania ze Starostą oraz urzędnikami Starostwa odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego.


Lista wiadomości