Interpelacje i zapytania do nr 648

(99) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018 w części - wydatki majątkowe


Lista wiadomości