Interpelacje i zapytania do nr 648

(118) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie zwiększenia transparentności oraz upowszechniania wiedzy na temat budżetu Gminy Mosina


Lista wiadomości