Interpelacje i zapytania do nr 648

(120) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie koncepcji zagospodarowania Parku Budzyń wraz z określeniem przebiegu promenady od ulicy Mostowej do Stadionu Miejskiego (kierunek nowego P


Lista wiadomości