Interpelacje i zapytania do nr 648

(142) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie znaków i tablic w ciągu ulicy Mostowej.


Lista wiadomości