Interpelacje i zapytania do nr 648

(157) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie braku właściwego oznakowania drogowego na ul. Wodnej a ul. Czarnokurz w Mosinie.


Lista wiadomości