Interpelacje i zapytania do nr 648

(169) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie zamontowania lustra widoczności na ul. Słonecznej w Rogalinku lub znaku określającego pierwszeństwo przejazdu


Lista wiadomości