Interpelacje i zapytania do nr 648

(189) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie wprowadzenia obowiązku kontroli zgodności projektów budowlanych z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.


Lista wiadomości