Interpelacje i zapytania do nr 648

(190) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w Daszewicach w roku bieżącym.


Lista wiadomości