Interpelacje i zapytania do nr 648

(198) zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie zaprojektowania kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami kompaktowymi dla wsi Rogalinek, Świątniki, Mieczewo, Radzewice.


Lista wiadomości