Interpelacje i zapytania do nr 648

(200) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia do publicznego wglądu listy posiadanych projektów budowy ulic/chodników oraz innej infrastruktury drogowej.


Lista wiadomości