Interpelacje i zapytania do nr 648

(208) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie zlecenia wykonania studium komunikacyjnego dla miasta Mosiny we współpracy z inżynierami transportu.


Lista wiadomości