Interpelacje i zapytania do nr 648

(209) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wpływów do Zakładu Usług Komunalnych z tytułu poboru opłaty targowiskowej i rezerwacyjnej oraz kosztów prowadzenia targowiska w 2018 r.


Lista wiadomości