Interpelacje i zapytania do nr 648

(210) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie przycięcia koron drzew rosnących na reprezentacyjnej ulicy Dworcowej w Mosinie.


Lista wiadomości