Interpelacje i zapytania do nr 648

(214) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie przycinania drzew i krzewów na rondzie Budzyń.


Lista wiadomości