Interpelacje i zapytania do nr 648

(216) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Pecna i innych jednostek.


Lista wiadomości