Interpelacje i zapytania do nr 648

(231) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina, dotyczącego prowadzenia ewidencji odpadów, z udziałem przedstawiciela Urz


Lista wiadomości