Interpelacje i zapytania do nr 648

(239) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie wymalowania pasów na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w Krosinku na wysokości ul. Leśnej.


Lista wiadomości