Interpelacje i zapytania do nr 648

(268) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie utworzenia punktu napraw i ponownego użycia części odpadów wielkogabarytowych.


Lista wiadomości