Interpelacje i zapytania do nr 648

(274) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej 431- Mosina, ul. Krotowskiego.


Lista wiadomości