Interpelacje i zapytania do nr 648

(287) Zapytanie radnego Michała Kleibera w sprawie przepisów regulujących możliwość montażu słupków przy progach zwalniających.


Lista wiadomości