Interpelacje i zapytania do nr 648

(297) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niezabudowanego terenu przy jeziorze Łódzko- Dymaczewskim.


Lista wiadomości