Interpelacje i zapytania do nr 648

(300) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego dotycząca udziału przedstawiciela ZUK w najbliższym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w celu omówienia staw


Lista wiadomości