Interpelacje i zapytania do nr 648

(303) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie okresowego odstąpienia od pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie


Lista wiadomości