Interpelacje i zapytania do nr 648

(304) Interpelacja radnego Macieja Pateli w sprawie aktualizacji na stronie internetowej Gminy Mosina i na BIP-ie formularzy wniosków, deklaracji i danych dotyczących opłat za gospodarowanie


Lista wiadomości