Interpelacje i zapytania do nr 648

(308) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie nieudostępnienia rejestru umów w sprawach zamówień publicznych


Lista wiadomości