Interpelacje i zapytania do nr 648

(311) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie przesłanych petycji do Burmistrza Gminy Mosina.


Lista wiadomości