Interpelacje i zapytania do nr 648

(317) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie braku podłączenia budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku do kanalizacji sanitarnej


Lista wiadomości