Interpelacje i zapytania do nr 648

(323) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie programu/rankingu budowy dróg.


Lista wiadomości