Interpelacje i zapytania do nr 648

(329) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie byłej Skarbnik Gminy Mosina Pani Marii Borowiak oraz w sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane


Lista wiadomości