Interpelacje i zapytania do nr 648

(330) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie przekazania wystąpienia pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.


Lista wiadomości