Interpelacje i zapytania do nr 648

(345) Zapytania radnego Michała Kleibera w sprawie budowy mostu w ciągu ul. Harcerskiej.


Lista wiadomości