Interpelacje i zapytania do nr 648

(346) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie piętrzenia wody na jazie w Bolesławcu.


Lista wiadomości