Interpelacje i zapytania do nr 648

(348) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie podjętych działań w celu wyeliminowania zagłębienia, w którym zbierają się wody opadowe.


Lista wiadomości