Interpelacje i zapytania do nr 648

(360) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia sprawozdania zarządu gminnych spółek z działalności w roku 2019.


Lista wiadomości