Interpelacje i zapytania do nr 648

(362) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur dotyczącą umożliwienia mieszkańcom składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji ele


Lista wiadomości