Interpelacje i zapytania do nr 648

(367) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Nizinnej w Mosinie i ustawienia na tej ulicy znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h.


Lista wiadomości