Interpelacje i zapytania do nr 648

(373) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy wadliwego wykonania utwardzenia wjazdu z ul. Polnej w łącznik do ul. Mieszka I.


Lista wiadomości