Interpelacje i zapytania do nr 648

(376) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie zabezpieczenia usuwania nadmiaru wody opadowej z ul. Sikorskiego w Rogalinku z pominięciem dotychczasowej drogi administracyjnej.


Lista wiadomości