Interpelacje i zapytania do nr 648

(379) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie ścieżek rowerowych Borkowice-Drużyna.


Lista wiadomości