Interpelacje i zapytania do nr 648

(385) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie analizy systemu komunikacji publicznej.


Lista wiadomości