Interpelacje i zapytania do nr 648

(386) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie etapu realizacji zadania: Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach, ul. Poznańska.


Lista wiadomości