Interpelacje i zapytania do nr 648

(390) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 ulicy Mokrej.


Lista wiadomości