Interpelacje i zapytania do nr 648

(399) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie aplikacji multimedialnych oraz systemu SIT/GIS


Lista wiadomości