Interpelacje i zapytania do nr 648

(405) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie postępu prac przy adaptacji pomieszczeń budynku gminnego przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy


Lista wiadomości