Interpelacje i zapytania do nr 648

(408) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie pojemników na odpady oraz kompostowników.


Lista wiadomości