Interpelacje i zapytania do nr 648

(410) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie opinii konserwatora zabytków dotyczącej budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Pożegowskiej w związku z budową obwodnicy w ciągu dr


Lista wiadomości