Interpelacje i zapytania do nr 648

(434) Zapytania radnego Marcina Ługawiaka w sprawie pozaregulaminowych opłat na targowisku.Lista wiadomości