Interpelacje i zapytania do nr 648

(435) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Lista wiadomości